Vilket/ vilka fordon får köra i situationen på bilden?

  • Endast fordon 1 och 3.
  • Samtliga fordon.
  • Endast fordon 1,2 och 3.
  • Endast fordon 3.
Svara!
Alla fordon får köra. Både det speciella trafikljuset för kollektivtrafik och det för övriga fordon visar \"kör\".