Vilket påstående är riktigt om teckengivning med blinkern?

  • Även om du använder blinkern måste du förvissa dig om att ditt körsätt inte innebär fara för andra trafikanter.
  • Du behöver inte ge tecken när du ska vända på en väg.
  • Du behöver inte ge tecken när du kör igång från en vägkant.
Svara!