Vilket påstående är riktigt angående vägarbete?

  • En gul lykta på en vägbock betyder att vägen är helt avstängd.
  • Vita vägmarkeringar gäller före orangegula om de förekommer samtidigt, t ex vid ett vägarbete.
  • När du passerar ett vägarbete måste du ha så låg fart att du omedelbart kan stanna om det skulle behövas.
  • Att inte överskrida hastighetsbegränsningarna är en tillräckligt bra hastighetsanpassning när man passerar ett vägarbete.
Svara!