Vilket påstående angående last är riktigt?

  • Största fordonslängd inklusive last är 30 meter.
  • Last får högst skjuta ut 40 cm från bilen.
  • Om lasten skjuter ut mer än en meter från bilen måste den markeras med lykta nattetid.
Svara!