Vilket bränsle bidrar inte till växthuseffekten?

  • Diesel.
  • Rapsolja.
  • Naturgas.
  • Bensin.
Svara!
Bensin, diesel och naturgas är fossila bränslen och bidrar till ökningen av koldioxidhalten i atmosfären och därmed till växthuseffekten.