Vilket av nedanstående exempel beskriver ett moget trafikbeteende?

  • Att följa trafikreglerna endast när det finns en polis i närheten.
  • Att alltid hålla benhårt på trafikreglerna.
  • Att hjälpa till vid ett körfältsbyte i tät trafik.
Svara!
De flesta följer trafikreglerna när det finns en polis i närheten. Det är dock svårt att avgöra om det är ett moget trafikbeteende. Det är viktigare att studera en förares beteende när inte en polis finns i närheten om man vill se hur mogen föraren är.