Vilket av följande svarsalternativ motverkar bäst den glömskeeffekt som brukar inträffa vid inlärning?

  • Sannolikhetsinlärning.
  • Imitationsinlärning.
  • Repetition.
  • Ytinlräning.
Svara!