Vilket av följande fel kan Du inte upptäcka med hjälp av din känsel?

  • Fel på generatorn
  • Felaktigt växelval
  • Obalans i hjulen
Svara!