Vilket är det minsta avstånd du bör hålla till framförvarande fordon vid körning med landsvägshastighet med torrt väglag?

  • Den sträcka som det tar en sekund att köra.
  • Den sträcka som det tar två sekund att köra.
  • Den sträcka som det tar tre sekund att köra.
  • Den sträcka som det tar fem sekund att köra.
Svara!
1 sekund i landsvägsfart är cirka 25 meter vilket är alldeles för kort avstånd. Så tre sekunder, motsvarande 75 meter är ett bra säkerhetsavstånd.