Vilket ämne i bilens avgaser försämrar blodets förmåga att transportera syre?

  • Koldioxid
  • Koloxid
  • Kväveoxider
  • Kolväten
Svara!