Vilken omkörningsregel gäller vid ett övergångsställe?

  • Det är alltid förbjudet att köra om allt och alla vid ett obevakat övergångsställe.
  • Det är alltid tillåtet att köra om vid övergångsställe bara man visar hänsyn
  • Om det finns en skolpolis vid övergångsstället är omkörning tillåten.
Svara!