Vilken olyckstyp leder till flest dödsolyckor?

  • Singelolyckor.
  • Korsningsolyckor.
  • Omkörningsolyckor.
  • Upphinnandeolyckor.
Svara!