Vilken av följande handlingar är du skyldig att medföra när du kör bil med tillkopplad släpvagn?

  • Endast körkort.
  • Endast körkort och bilens registreringsbevis.
  • Endast körkort, bilens registreringsbevis och släpvagnens registreringsbevis.
  • Körkort, bilens- och släpvagnens registreringsbevis samt kopplingsintyg.
Svara!