Vilken av följande åtgärder ger den bästa körekonomin?

  • Använda bensin med högre oktantal än det rekommenderade.
  • Köra med ett förhöjt motorvarv.
  • Göra service på bilen enligt bilens service schema.
  • Köra med lägre lufttryck i däcken är rekommenderat.
Svara!
Oktantalet påverkar bränsleförbrukningen marginellt. Bränsle med högt oktantal är dessutom dyrare.