Vilken är högsta tillåtna hastighet för en personbil med bromsad husvagn?

  • 70 km/h
  • 80 km/h
  • 90 km/h
  • 110 km/h
Svara!