Vilka krav ställs på lastsäkringen?

  • Den ska tåla dubbla lastvikten framåt samt hela lastvikten åt sidorna och bakåt
  • Den ska tåla hela lastvikten framåt och dubbla lastvikten uppåt
  • Den ska tåla hela lastvikten framåt samt halva lastvikten åt sidorna och bakåt
Svara!