Vilka faktorer ska man, enligt lagen, ta hänsyn till när man anpassar hastigheten? 1 Föraren. 2 Fordonet. 3 Vägen. 4 Sikten. 5 Trafikmiljön.

  • Samtliga.
  • Endast 1, 2, 3 och 4.
  • Endast 1, 2 och 4.
  • Endast 1, 3 och 5.
  • Endast 3, 4 och 5.
Svara!