Vid vilken situation på bilderna nedan bör Du använda förnuftet?

  • (A) Du bör köra ut på vägrenen för att undvika kollisionsrisk.
  • (B) Du bör inte låta bilen som kommer in i rondellen köra före eftersom Du har förkörsrätt.
  • (C) Eftersom Du kom först till fyrvägskorset, ska Du alltid köra först.
Svara!
I trafiken handlar det inte om vem som har rätt, det handlar om att underlätta för andra och undvika olyckor.