Vid vilken av följande olyckor är olycksorsaken oftast att föraren somnat bakom ratten?

  • Korsningsolyckor.
  • Omkörningsolyckor.
  • Olyckor mellan motorfordon och cyklister.
  • Singelolyckor.
Svara!