Vid körning på landsväg upptäcker Du att en bil gör en olämplig omkörning av dig. Hur skall Du bete dig?

  • Blinka vänster för att visa den omkörande att omkörningen är olämplig.
  • Bibehålla hastigheten.
  • Öka hastigheten.
Svara!