Vem får parkera i en parkeringsruta som är avsedd för handikappade?

  • Rörelsehindrade bilförare.
  • Rullstolsbundna bilförare.
  • Rörelsehindrade bilförare med särskilt tillstånd.
Svara!