Vart ska du stanna?

  • Omedelbart innan vägkorsingen.
  • I jämnhöjd med vägmärket.
Svara!
Du ska stanna vid stopplinjen. Saknas stopplinje ska du stanna omedelbart före vägkorsningen. Detta gäller både vid vägkorsning och järnvägskorsning.