Varför är det viktigt att man som förare uppnått ett visst mått av personlig mognad?

  • Darför att det blir lätt att
  • Därför att man då klarar av att köra längre sträckor utan att bli uttröttad.
  • Därför att det blir lättare att reflexmässigt reagera rätt vid en krissituation i trafiken.
  • Därför att det blir lättare att realistiskt kunna värdera farorna i trafiken.
Svara!