Var upphör vägmärket att gälla?

  • Till nästa vägkorsning.
  • 150-250 meter efter vägmärket.
  • Vid vägmärket som anger annan hastighet.
Svara!
Förbudsmärken (med några undantag) börjar gälla vid vägmärket och upphör att gälla vid första vägkorsningen. Detta vägmärke utgör ett av undantagen.