Var ska de lokala trafikföreskrifterna finnas tillgängliga?

  • Hos Länsstyrelsen.
  • Hos Vägverket.
  • På kommunkontoret.
Svara!
De lokala föreskrifterna beslutas om av kommunen och finns därför på kommunkontoret.