Var får du stanna för av- och påstigning?

  • I en vägport.
  • Så att ett vägmärke skyms.
  • Omedelbart före ett övergångsställe.
  • Bredvid en parkerad bil längs vägkanten (dubbelparkering).
  • På ett backkrön.
Svara!