Vad skall Du ha din största uppmärksamhet på i bilden till höger?

  • Cyklisten som har för avsikt att svänga till vänster.
  • Den eventuellt korsande trafiken.
  • Passagerare från bussen som eventuellt kan komma att korsa vägbanan.
Svara!