Vad kan ytinlärning, vid till exempel körkortsutbildningen, leda till?

  • Att man minns alla sina kunskaper och färdigheter även efter en lång tids uppehåll i körningen.
  • Att man redan efter kort tid glömmer de mesta av tarfikreglerna.
  • Att man lätt klarar av alla tillbud i trafiken.
Svara!
Vid ytinlärning glömmer man snabbt sina kunskaper.