Vad innebär vägmärket?

  • Vägvisare till lokalt mål inom kommunen.
  • Vägvisare till enskild väg.
  • Vägvisare till motorväg/motortrafikled.
  • Vägvisare till allmän väg.
Svara!
Vägvisaren till lokalt mål har vit botten med svart text och svarta linjer.