Vad innebär vägmärket?

  • Förbud mot trafik med lastbilar som har en totalvikt överstigande 3.500 kg.
  • Förbud mot trafik med lastbilar som har en bruttovikt överstigande 3.500 kg.
  • Förbud mot lastbilstrafik.
Svara!