Vad innebär vägmärket?

  • Vägvisare till mål utanför kommunen.
  • Vägvisare till lokalt mål inom kommunen.
  • Vägvisare till tillfälligt arrangemang.
Svara!
Vägvisare till mål inom kommuner är blå och vita.