Vad innebär vägmärket?

  • Inte något fordon får passera vägmärket.
  • Vägen är helt avstängd för fordonstrafik.
  • Vägen är en gågata.
  • Det är tillåtet att backa förbi vägmärket.
Svara!