Vad innebär vägmarkeringen på körbanan?

  • Att av- och påstigning är tillåten.
  • Att man befinner sig på en busshållplats.
  • Att man får stanna i högst fem minuter.
  • Att man inte får köra över vägmarkeringen.
Svara!