Vad innebär tilläggstavlan?

  • Rörelsehindrade kan finnas på eller intill vägen.
  • Hörselskadade kan finnas på eller intill vägen.
  • Synskadade kan finnas på eller intill vägen.
Svara!
Tilläggstavlan innebär \"synskadade\". 5 prickar för BLIND.