Vad innebär en gul streckad markering på trottoarkanten?

  • Stannande- och parkeringsförbud.
  • Parkeringsförbud.
  • Busshållplats.
Svara!
GUL HELDRAGEN linje innebär stannande- och parkeringsförbud.