Vad innebär detta vägmärke?

  • Vägarbete.
  • Fast sidohinder.
  • Anvisad färdväg för fordon med farligt gods.
  • Trafikolycka.
Svara!