Vad innebär denna vägmarkering?

  • Jag närmar mig ett övergångsställe.
  • Jag närmar mig en vägkorsning där jag har väjningsplikt.
  • Jag närmar mig en korsande cykelöverfart.
  • Jag närmar mig en järnvägskorsning.
Svara!