Vad händer när man kör i hög hastighet?

  • Det blir lättare att använda perferiseendet.
  • Det blir svårare att använda perferiseendet.
  • Det blir lättare att bedöma avstånd.
  • Det blir lättare att bedöma andra fordons hastighet.
Svara!