Vad gäller om man har lastat bilen på detta sättet?

  • Man får köra i högst 40 km/h.
  • Det är förbjudet att köra bilen.
  • Det finns risk att avgaser tränger in i bilen.
Svara!