Vad gäller när du passerat vägmärket?

  • Det är tillåtet att stanna om jag sitter kvar i bilen.
  • Det är olämpligt, men tillåtet att stanna.
  • Det är endast tillåtet att stanna om trafiksituationen kräver det.
  • Det är tillåtet att stanna, men endast för på- och avstigning.
Svara!
Om parkeringsförbud råder får du stanna för på- och avstigning. Här gäller dock stannandeförbud.