Vad gäller i vägkorsningen på bilden?

  • Om jag kör till väg 2, ska trafik från väg 1 och 3 lämna mig företräde.
  • Om jag kör till väg 2, ska jag lämna företräde för trafik från väg 3.
  • Om jag kör till väg 2, ska jag lämna företräde för trafik från väg 1.
  • Om jag kör till väg 1, ska jag endast lämna företräde för trafik från väg 2.
Svara!
Huvudleden fortsätter till höger i vägkorsningen. Väg 1 och 2 måste lämna företräde. Kör du rakt fram i vägkorsningen till väg 2, gäller samma regler som om du svängde vänster när du färdades på huvudled.