Vad gäller i vägkorsningen?

  • Bilen från höger har väjningsplikt.
  • Högerregeln.
  • Jag har väjningsplikt.
  • Utfartsregeln.
Svara!
Högerregeln gäller i vägkorsningar där anvisningar saknas.