Vad bör Du först göra om du kommer till en plats där en olycka skett?

  • Hjälpa svårt skadade personer.
  • Varna andra trafikanter.
  • Larma polis och ambulans.
Svara!