Vad blir tidsvinsten om hastigheten ökas från 100 km/h till 110 km/h?

  • Cirka 15 sekunder per mil.
  • Cirka 30 sekunder per mil.
  • Cirka 45 sekunder per mil.
Svara!
Dela 36 000 med den lägsta hastigheten. Dela 36 000 med den högsta hastigheten. Minska det största talet med det minsta. Skillnaden blir 33 sekunder (cirka 30 sekunder).