Vad är viktigast att ta hänsyn till när du närmar dig en kurva på landsväg?

  • Om du får något möte
  • Hur tvär kurvan är
  • Vilken hastighet som är tillåten
  • Om du har några bilar bakom dig
Svara!