Vad är utmärkande för en understyrd bil?

  • En servostyrd bil blir aldrig understyrd.
  • Bilen vill svänga mindre än vad som motsvaras av vridningen på ratten.
  • Om Du ökar lufttrycket i framdäcken blir bilen mer understyrd.
Svara!