Vad är tillåtet på en plats där det råder stoppförbud?

  • Att stanna för av- och pålastning.
  • Att stanna för av- och påstigning.
  • Att stanna för vilket ändamål som helst under en tid av högst fem minuter.
  • Enbart att stanna om trafiksituationen kräver det.
Svara!