Vad är största risken med fartblindhet?

  • Felbedömning av stoppsträckan.
  • Svårigheter att upptäcka mötande fordon.
  • Man upptäcker ej föremål placerade vid sidan av vägen.
Svara!