Vad är sant om stress?

  • Hög stress försämrar prestationen.
  • Stress påverkar ej prestationen.
  • All stress är trafikfarlig.
Svara!
En stressad person presterar sämre.