Vad är sant om körning med ett olastat takräcke på landsväg?

  • Bromssträckan förlängs.
  • Halvljuset blir bländande.
  • Bränsleförbrukningen ökar.
  • Bilens köregenskaper försämras kraftigt.
Svara!
Detta på grund av ökat luftmotstånd.